Koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden annosjakelu yksityisasiakkaille

Lääkkeiden annosjakelussa asiakas saa lääkkeensä apteekista koneellisesti pakattuna käteviin kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Annosjakelupusseissa on merkittynä selkeästi lääkkeen ottopäivä ja kellonaika, jotka helpottavat lääkkeiden ottamista oikeaan aikaan.

Annosjakelupalvelu edistää asiakkaan lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Koneellinen annosjakelu myös helpottaa omaishoitajan työtä.

Annosjakelupalveluun sisältyy:

  • lääkityksen tarkistus, jossa varmistetaan lääkkeiden yhteensopivuus ja karsitaan tarpeettomat ja päällekkäiset lääkkeet
  • reseptien uusiminen
  • annosjakelupussien mukana tuleva lääkityskortti, josta selviää käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset

Annosjakelu voi pienentää lääkekustannuksia ja vähentää lääkehävikkiä, kun kotiin ei kerry käyttämättömiä lääkkeitä.

Kenelle annosjakelu sopii?

Annosjakelu sopii hyvin asiakkaille, joilla on esimerkiksi

  • Useampia säännöllisiä lääkkeitä
  • Vaikeuksia muistaa ottaa lääkkeet oikeaan aikaan
  • Hankaluuksia käsitellä lääkepakkauksia

Annosjakelu helpottaa omaishoitajan arkea

Lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu tukee läheisen lääkehoidon onnistumista. Annosjakelu myös helpottaa omaishoitajan työtä ja säästää aikaa kun potilaan lääkkeet jaetaan omaishoitajan puolesta koneellisesti valmiiksi kerta-annospusseihin. Koneellinen annosjakelu on myös hygieenisempää ja virheettömämpää kuin lääkkeiden käsinjakelu dosettiin.

Annosjakelupussit valmistetaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Potilaan asioita hoitava läheinen voi hakea annosjakelupussit apteekista potilaan puolesta. Omaishoitajan on helppo seurata seurata lääkkeiden ottamista, sillä jokaiseen annospussiin on selkeästi merkitty potilaan nimi, lääkkeiden nimet ja vahvuudet sekä lääkkeiden ottoajankohta.

Kun potilaan kokonaislääkitys on lääkärin, hoitohenkilökunnan ja apteekin tiedossa, lääketurvallisuus paranee.

Annosjakelupalvelun hinta: 3,30 / viikko (noin 14 kuukaudessa)

Kysy lisää henkilökunnaltamme!

Annosjakelupusseihin on valmiiksi merkitty lääkkeen ottoajankohta.