Puolesta asiointi apteekissa

Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana Kela-korttisi tai reseptin potilasohjeesi. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen nimi. Voit myös antaa lääkkeen hakijalle Suomi.fi -verkkopalvelussa sähköisen apteekkiasiointivaltuutuksen. Sähköisellä apteekkiasiointivaltuutuksella asioidessaan hakijan tulee tietää henkilötunnuksesi ja todistaa henkilöllisyytensä apteekissa. Sähköisen valtuuden saanut ei tarvitse apteekkiin mukaansa potilaan dokumentteja, kuten Kela-korttia tai potilasohjetta.

Sähköisellä valtuutuksella tai allekirjoitetun eReseptin suostumuslomakkeen avulla toinen henkilö voi lisäksi:

  • selvittää käyttämäsi lääkkeet

  • pyytää yhteenvedon lääkkeistä, joita käytät

  • pyytää, että reseptisi mitätöidään, kun et tarvitse enää lääkettä

  • pyytää, että reseptisi uusitaan.

Sähköisen valtuutuksen antamiseen Suomi.fi -verkkopalvelussa tarvitaan verkkopankkitunnukset ja puolesta asioivan henkilön henkilötunnus.

Paperisia eReseptin suostumuslomakkeita saa apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan palvelupisteestä. Apteekkiin tehty kirjallinen suostumus on apteekkikohtainen ja se voidaan antaa joko yhtä asiointikertaa varten tai 3 vuodeksi.

Kun huoltaja asioi lapsen puolesta apteekissa, huoltajuussuhde voidaan tarkistaa huoltajan luvalla Suomi.fi -valtuuspalvelusta. Huoltajan tulee tietää lapsen henkilötunnus. Joidenkin reseptitietojen näkyminen huoltajalle voi olla estetty, mikäli yli 10-vuotias alaikäinen on terveydenhuollossa arvioitu kyvykkääksi päättämään omasta hoidostaan ja lapsi on rajoittanut huoltajan oikeuksia nähdä tai saada tietoa yksittäisistä resepteistä. Lue lisää tästä.

Kysy lisää puolesta asioinnista henkilökunnaltamme!

Puolesta asiointi verkkopalveluissa

Voit tilata toisen puolesta reseptilääkkeitä verkkoapteekissa, jos toinen henkilö on antanut sinulle valtuutuksen hoitaa apteekkiasiointeja Suomi.fi -verkkopalvelussa. Kun huoltaja asioi lapsen puolesta verkkoapteekin kautta, huoltajuussuhde tarkistetaan Suomi.fi -valtuuspalvelusta. Lue lisää tästä.

Verkkotilauksen nouto toisen puolesta

Verkkotilauksen voi myös noutaa toisen puolesta. Toinen henkilö voi tehdä itse tilauksen omilla pankkitunnuksillaan verkkokaupassamme ja antaa sinulle tilauksen noutokoodin, jolla voit hakea tilauksen apteekkimme noutolokerikosta.

Verkkoapteekkitilauksen voi tarvittaessa noutaa toisen puolesta myös apteekistamme. Nouto tulee sopia tällöin erikseen farmaseutin kanssa tilauksen teon yhteydessä.